Solglittret

Vad kan jag göra?

I allt boende finns ljud och beteenden som tillhör normalt liv. Detta varierar med årstid och med tid på dygnet. Det är olika om grannarna är barnfamiljer, studenter eller äldre. Alla har någon gång behov av att göra något som kan störa grannarna. Du skall flytta in - eller flytta ut, du skall ha gäster, du vill grilla eller spela musik, du behöver borra.

Prata med dina grannar!

Grundrådet är - prata med dina grannar! Oavsett om du känner dig störd eller känner att du kommer att störa.
Det är lättare att överse med störningar om jag vet vad de beror på, hur länge de varar och om jag har förtroende för mina grannar.
Om jag vet hur min granne reagerar, kan jag göra något åt det. Som jag bemöter min granne, blir jag sannolikt själv bemött.

Kontakta styrelsen/hyresvärden

Om det inte hjälper att prata med grannen bör du kontakta styrelsen. Skriv upp datum, veckodag, klockslag och hur länge störningen pågår. Är du osäker på hur du gör maila styrelsen

Akuta händelser/Nödsituationer

Vid akuta, allvarliga händelser och nödsituationer inger du 112

Anonyma anmälningar

För att styrelsen skall kunna agera krävs någon form av bevisning, till exempel att någon hört eller sett något. Ett anonymt påstående är inte tillräckligt för att agera. Styrelsen agerar därför inte utifrån anonyma anmälningar

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!