Solglittret

Föreningens stadgar

Stadgarna innehåller en beskrivning av några regler, beskrivna i §§ 5 - 17. De kan sammanfattas så här:

 • Du skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.
 • Föreningen kan, i vissa fall, åtgärda brister i lägenheten på din bekostnad
 • Du ansvarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten,
 • Vid gemensamt underhåll kan föreningen reparera/byta utrustning/inredning som normalt är ditt ansvar. Beslut skall tas på föreningsstämma
 • Du göra förändringar i lägenheten, om dessa sker fackmannamässigt och inte skadar fastigheten.
 • Du skall göra vad som krävs för att förhindra all form av skadegörelse och nedsmutsning, för att hålla ordning och för att hålla fastigheten i gott skick. Du är också ansvarig för dem som vistas i din lägenheten eller utför arbeten åt dig.
 • Du är i vissa fall skyldig att släppa in företrädare för föreningen i din lägenhet.
 • Du får hyra ut din lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Du får inte ha personer boende hos dig som stör andra boende
 • Du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än som bostad.
 • Du kan bli uppsagd från att bo i din lägenhet av olika anledningar t ex om lägenheten vanvårdas, om avgiften inte betalas i tid eller om du stör grannarna. Förseelsen får inte vara obetydlig.
 • Innan du blir uppsagd skall du i de flesta fall ges tillfälle att rätta dig
 • Om du blivit uppsagd från lägenheten, skall bostadsrätten tvångsförsäljas.

Här hittar du föreningens stadgar

Dörrmatta i trapphuset

Styrelsen har beslutat att det är tillåtet, att ha en dörrmatta utanför lägenhetsdörren.

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!