Solglittret

Var finns ordningsreglerna?

Att bo i flerbostadshus innebär att ta hänsyn till varandra. De flesta klagomålen från boende rör störande buller och ljud. Det är detta som föreningens Trivselregler tar fasta på.

Men som boende har du även andra skyldigheter, till exempel är du skyldig att betrala hyra / avgift varje månad. Andra sådana tämligen självklara skyldigheter är att vi skall hålla rent och snyggt och vara aktsamma om gemensamma lokaler, ytor och funktioner. I detta ligger även att vi anmäler fel och brister , så att de blir åtgärdade. Bristande aktsamhet och nedskräpning ger merkostnader som i slutändan hamnar på de hyror eller avgifter som vi betalar.Till exempel medför brister i sopsorteringen merkostnader varje månad.

De flesta reglerna är desamma om du bor i bostadsrätt eller i hyresrätt. Men det finns även skillnader. Läs mer på följande sidor!

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!