Solglittret

Bostadsrätt ger inflytande över boendet

Genom att välja att bo i bostadsrätt har du fått möjlighet till ett större inflytande över ditt boende. Du har inte bara inflytande över din lägenhet, du får också större möjlighet att påverka förvaltningen av fastigheten.Genom den demokratiska strukturen med årstämman och medlemsmöten kan du påverka hur föreningen och fastigheten skall skötas. Du får årligen på årsstämman en redovisning av hur den skötts och du har möjlighet att tillsammans med de andra medlemmarna ta ställning till om styrelsens arbete kan godkännas.

Det är också du som på årsstämman tillsammans med andra medlemmar skall välja styrelse, valberedning och revisorer. Årsstämman skall även ta ställning till förslag (motioner) från medlemmar.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det.

Medlemsmöte

Styrelsen kan även sammankalla till medlemsmöten för information eller samråd. Detta är inte reglerat i stadgarna

Till toppen

Medlemsansökan:
Ansök om medlemskap i Brf Solglittret, genom din mäklare, Kontakta HSB Skåne om du inte anlitar mäklare.
046 - 210 84 00.

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!