Solglittret

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Solglittret bildades 14 maj 2007. Föreningens verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheten Solglittret 2, sedan den övertog fastigheten den 15 oktober 2008.

Gården

Organisationsnummer
 • Föreningens organisationsnummer: 769616 6177
Avgifter
 • Överlåtelseavgift (Betalas av köparen)
  Avgift 2,5 procent av aktuellt basbelopp
 • Pantsättningsavgift
  Avgift 1 procent av aktuellt basbelopp
Boendeservice
 • All boendeservice är utlagd till HSB.
Vem kan bli medlem
 • Medlemskap i föreningen kan beviljas juridisk eller fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus.
  Föreningen har enligt stadgarna ett krav att den som övertar en bostadsrätt också skall bo i densamma.
 • Ansökan om medlemsskap skickas till BRF Solglittret
  c/o HSB
  Box 1712
  221 01 LUND

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!