Solglittret

Om fastigheten

Fastighetens beteckning är Lund Solglittret 2. Den uppfördes 1964, och övertogs av Bostadsrättsföreningen Solglittret den 15 oktober 2008. På fastigheten finns 3 bostadshus.

Tomtens areal är 14 091 kvadratmeter och ägs av föreningen. Adressen är Sunnanväg 6 A-P i Lund.

Förvaltningen av fastigheten sköts huvudsakligen genom avtal med HSB.

Utrymmen

I fastigheten finns finns 252 lägenheter (192 bostadsrätter och 60 hyresrätter) och tre lokaler med hyresrätt på Sunnanväg 6A-H, samt 6J-P. Förråd finns till alla lägenheter. Det finns gemensamma utrymmen som tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum, och en gemensamhetslokal.


Underhåll

Innan föreningen övertog fastigheten gjordes en besiktning som resulterade i en Ekonomisk plan. Den ekonomiska planen bygger på den bedömning av omfattningen av behoven som gjordes då. Styrelsen följer löpande utvecklingen och reviderar tidsplanen utifrån behov och ekonomi.


Kommande/pågående renoveringar
 • 2016 Relinng av avloppstammarna påbörjad 2016. Den genomförs i tre etapper och beräknas slutförd 2018
  2016 Utbyte av fönsterbalkar och bruksfogar på höghusens tegelfasader mot gården
Genomförda renoveringar/reparationer
 • I tvättstugorna har äldre utrustning succesivt bytts ut.
 • Årligen genomförs besiktning och underhåll av lekplatsen
 • 2016 Nytt ytskikt på taket på låghuset
 • 2015 Slutfört dränering höghuset 6 H-K
  2015 Nya bommar med lägenhetslås
  2015 Utbyte av balkongräcke på låghus A-G
  2015 Installation av nya utrymningslarm i gemensamma utrymmen
  2015 Installation av brandvarnare i lägenheter
  2015 Byte av träramp vid parkeringsplatserna
 • 2014 Utvändigt underhåll, fasader
 • 2013 Balkonger
 • 2013 Ventilationssystemet
 • 2013 Nytt bokningssystem i tvättstugorna
 • 2010 Dränering höghuset 6 L-P
 • 2009 Spolning avloppsstammar

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!