Solglittret

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Uppsägningen ska skrivas under av samtliga hyresgäster som står på hyresavtalet. Det går även bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå dig.
Uppsägningen skickas till HSB under adress:
BRF Solglittret
c/o HSB
Box 1712
221 01 LUND
När HSB fått din uppsägning skickar dom en skriftlig bekräftelse på uppsägningen samt broschyren ”Till dig som flyttar” till dig. Här anges kontaktuppgifter till våra förvaltare samt lite tips inför flytt samt städning. Tänk på att avsluta/flytta dina abonnemang som gäller el, internet, telefon samt hemförsäkring. Kontakta dina leverantörer/operatörer och försäkringsbolag för mer information.

Ladda ner blankett för uppsägning

Läs mer på HSBs hemsida

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!