Solglittret

Andrahandsuthyrning

Din lägenhet är upplåten, eller uthyrd åt dig och din familj för att ni själv ska bo i den. Om du av någon anledning inte behöver bo i lägenheten under en tid, kan du få hyra ut den i andra hand. En sådan uthyrning måste emellertid alltid godkännas av styrelsen. Ansökan om att få hyra ut i andra hand, görs på särskild blankett som du kan få hos HSB. Styrelsen har som policy att ge tillstånd för uthyrning i andra hand endast för tillfälligt arbete eller studier på annan ort, vilket skriftligen skall styrkas och bifogas anmälan. Även andra skäl kan åberopas, exempelvis äldre medlemmar som önskat prova service- eller kollektivboende. Tillstånd ges vanligtvis ett år i taget och max tre år i följd. Styrelsen prövar vid varje nytt ansökningstillfälle om arbetet, studierna eller de andra skäl som åberopats, fortfarande är att anse som tillfälliga. Tänk på att ansöka i så god tid att styrelsen hinner behandla ärendet, innan uthyrningen blir aktuell.

För medlemmar

Ansökan om andrahandsupplåtelse
Avtal om andrahandsupplåtelse

För hyresgäster

Ansökan om andrahandsuthyrning

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!