Solglittret

Bostadsrätter

Kostnader som uppkommer i samband med fel i lägenheten skall i de flesta fall bekostas av lägenhetsinnehavaren. Det åligger även lägenhetsinnehavaren att själv åtgärda sådana fel eller att anlita hantverkare. Om HSBs vaktmästare anlitas för sådana arbeten i bostadsrättslägenheter, kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras för arbetskostnad och materiel.

Om ett fel uppstår i bostadsrättslägenhet som föreningen enligt stadgarna skall åtgärda skall du kontakta HSB innan arbetet påbörjas. Efter godkännande av föreningens styrelse, svarar HSB för planering och beställning av åtgärden.

Om skadan / felet är sådant att ersättning kan ges genom bostadsrättstillägget i fastighetsförsäkringen tar du själv kontakt med Folksam.

Läs mer!
Om bostadsrättsförsäkringen
Stadgarna

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!