Solglittret

Sopor och avfall

Sop- och miljörum

Det finns två soprum där matavfall kastas. Matavfallet läggs i särskilda kärl för kompostering. Påsar till matavfallet finns att hämta i soprummen. Soprummen finns i de blå byggnaderna utanför gaveln vid 6 A och 6 K. I dessa soprum finns även kärl för restavfall. Restavfallet är det hushållsavfall som blir kvar när du sorterat bort:

  • matavfall
  • papper och kartong
  • plastförpackningar
  • glasförpakningar
  • lock och förpackningar av metall
  • lysrör och lampor
  • elektronik

Papper, förpackningar och batterier

Särskilda miljörum för papper, glasförpackningar, plastförpackningar, plåtförpackningar och batterier finns i anslutning till de flesta portarna.

Lysrör, lampor och elmateriel.

I anslutning till containern finns även ett soprum för lysrör, lampor och mindere elektriska apparater. Exempåel på sådana kan vara elvispar, borrmaskiner, brödrostar eller mikrovågsugnar

Container

Det finns en container för grovsopor. Containern finns bakom ett blått plank vid norra gaveln på huset med ingång 6L-H. Containerutrymmet är låst, men boende i brf Solglittret kan komma in med lägenhetsnyckel

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!