Solglittret

Uppsägning av hyresrätt

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Uppsägningen ska skrivas under av samtliga hyresgäster som står på hyresavtalet.

Det går även bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå dig. När uppsägningen kommit HSB Skåne tillhanda skickar HSB en skriftlig bekräftelse på uppsägningen. Tänk på att avsluta/flytta dina abonnemang som gäller el, internet, telefon samt hemförsäkring. Kontakta dina leverantörer/operatörer och försäkringsbolag för mer information.

Uppsägning efter dödsfall

Vid dödsfall gäller en (1) månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en (1) månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre (3) månader som gäller. Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga ett dödsfallsintyg. Kontakta Skatteverket gällande intyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du ta kontakt med HSB Skåne för att skriva om hyresavtalet.

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!

>