Solglittret

Försäkring - Bostadsrättstillägg

Din bostadsrättsförening har valt att teckna bostadsrättstillägg i Folksam. Den gäller för dig och alla bostadsrättsägare i din förening. I grunden behöver du en hemförsäkring för dina personliga saker. Som bostadsrättsinnehavare är också skyldig att vara försäkrad för bostadsrätten.

Oftast betalar lägenhetsinnehavaren detta tillägg.

I Solglittret ingår försäkring för din bostadsrätt i avgiften för lägenheten.

Försäkringen gäller för
  • själva lägenheten med tillhörande utrymmen,din underhållsskyldighet
  • fast inredning som du själv bekostat
Försäkringen gäller till exempel för följande skadehändelser
  • Brand, blixt, explosion med mera
  • Läckage
  • Hushållsmaskin- och installationsskador
  • Glasruteskador
  • Stöld och skadegörelse

Högsta ersättningsbelopp för skadehändelser för dessa händelser är fullvärde.

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!