Solglittret

Senaste nytt!


"Mitt HSB"
[2020-01-24] Mitt HSB har fått nytt utseende och nya funktioner. Här hittar du rapporter från styrelsen om din bostadsrättsförening, till exempel årsredovisning, stadgar och blanketter med mera som underlättar ditt boende.
Du kan också göra felanmälningar och följa dessa. Du hittar också olika uppgifter om din bostad och eventuellt medlemsskap i HSB

Du loggar in från HSB Skånes hemsida, med ett e-legitimation
HSB Skånes hemsidaHSB Skåne
God Jul
[2019-12-23] God Jul och Gott Nytt År
önskar styrelsen

Nya avgifter för parkering
[2019-12-12] Från och med januari 2020 höjs avgifterna för parkeringsplatserna med 10 kr per månad. Höjningen gäller Solglittrets parkeringsplatser inomhus eller utomhus på Sunnanväg i Lund. Moms tillkommer för den som inte bor på Sunnanväg 6.

Inomhus-  och utomhusparkering att hyraFaktablad

Latest News!


"My HSB"
[2020-01-24] My HSB has got a new look and new features. Here you will find reports from the board about your condominiums association, such as the annual report, statutes and forms and more that facilitate your housing.
You can also report errors and follow them. You will also find various information about your home and possible membership in HSB

You log in from HSB Skåne's website, with an e-identification
HSB Skåne's website HSB Skåne

Merry Christmas
[2019-12-23] The Board wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year

New fees for the rented parking spaces
[2019-12-12] From January 2020, parking fees will be increased by SEK 10 per month. The increase applies to the Solglittret parking spaces indoors or outdoors on Sunnanväg in Lund. VAT is added for those who do not live on Sunnanväg 6.

Indoor and outdoor parking for rentFact Sheet
Till toppen To the Top

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!