Solglittret

Senaste nytt!


Ekonomin långsamt allt dättre
[2019-06-26] Ännu ett år med ett mindre överskott, vilket medför att föreningens ackumulerade förlust minskar.

Efter årsmötet består styrelsen av sju ledamöter och tre suppleanter.
Förra året fortsatte reliningen av avloppsstammarna i hus A och C och reliningen av bottenstammarna slutfördes..

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här
Kallelse och årsredovisning inför årsstämman
[2019-05-16] Du hittar kallelse och övriga underlag till stämman på nedanstående länkar:
Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Kallelse till årsstämman
[2019-05-13] På tisdag den 28 maj 2019 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H. .
Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt

Latest News!


The economy is slowly improving
[2019-06-27] Another year with a small surplus, which means that the association's accumulated loss decreases.
Last year the relining of the drainagetrunks i house A och C continued and the relining of the vertical drainage trunks was completed

Following the annual meeting, the Board consists of seven members and three deputies.

Now the minutes of the annual meeting are available.

The minutes from the Annual Meeting 2019
The annual report
Notice and annual report for the AGM 2019
[2019-05-16] You will find the invitation and other documentation for the meeting on the links below
Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Note that the meeting will be held in Swedish
Now approaching the AGM 2019
[2019-05-13] On Tuesday, May 28, 2019 at 19:00, the association's annual general meeting will be held in the association premises with entrance with entrance from the end of low house opposite the entrance 6H

Note that the meeting will be held in Swedish
You can download and print the documents from the following links:

The notice and the agenda  The notice and the agenda
Annal Report 2018  Annal Report 2018
A proxy form A proxy form


Till toppen To the Top

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!