Solglittret

Senaste nytt!


Revisionsberättelse pch årsredovisning
[2020-05-26] Den underskrivna årsredovisningen och revisionsberättelse är nu klara.

Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2020  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse Årsredovisning för 2019 med revisionsberättelse
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Årsstämman hålls utomhus
[2020-05-25] Som tidigare meddelats äger föreningens årsstämma rum detorsdagen den 4 juni.. Stämman hålls utomhus på gården oavsett väder, på grund av Corona-viruset.
Årsstämman 2020
[2020-05-19] På torsdag den 4 juni 2020 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H. .
Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2020  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2019  Årsredovisning för 2019
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt

Latest News!


Audit and annual reports
[2020-05-26] The signed annual report and the audit report are now available.

You can download and print the documents from the following links:

The notice and the agenda  The notice and the agenda
Annal Report  2019 and audit report  Annal Report 2019 and Audit report
A proxy form A proxy form
The AGM will be conducted outdoors
[2020-05-25] As previously announced The annual meeting will take place Thursday June 4th 2020, 19:00. The meeting is conducted outdoors on the inner yard, regardless of weather. This due to the Corona-virus. Note that the meeting will be held in Swedish.
Notice and annual report for the AGM 2020
[2020-05-19] On Thursday, June 4, 2020 at 19:00, the association's annual general meeting will be held in the association premises with entrance with entrance from the end of low house opposite the entrance 6H

Note that the meeting will be held in Swedish
You can download and print the documents from the following links:

The notice and the agenda  The notice and the agenda
Annal Report 2019  Annal Report 2019
A proxy form A proxy form


Till toppen To the Top

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!