Solglittret

Senaste nytt!


Kallelse och årsredovisning inför årsstämman
[2019-05-16] Du hittar kallelse och övriga underlag till stämman på nedanstående länkar:
Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Kallelse till årsstämman
[2019-05-13] På tisdag den 28 maj 2019 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H. .
Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Sortera och håll rent - så sänker vi kostnaderna!
[2019-04-12] Sophanteringen kostar pengar varje år. Slarv med soporna ökar på dessa kostnader. Vi kan alla hjälpa till att hålla kostnaderna nere.
- Sortera avfallet korrekt
- Lägg avfallet i kärlen
- Lägg avfallet i rätt kärl
- Komprimera pappkartonger o l
Om du inte själv kan lägga ditt avfall i kontainern - anlita vaktmästaren mot en mindre avgift.

Informationen hittar du här!

Kontakta HSB om du har frågor eller synpunkter på avfallshanteringen.

Karta över sophus, miljörum etc

Latest News!


Notice and annual report for the AGM 2019
[2019-05-16] You will find the invitation and other documentation for the meeting on the links below
Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt
Note that the meeting will be held in Swedish
Now approaching the AGM 2019
[2019-05-13] On Tuesday, May 28, 2019 at 19:00, the association's annual general meeting will be held in the association premises with entrance with entrance from the end of low house opposite the entrance 6H

Note that the meeting will be held in Swedish
You can download and print the documents from the following links:

The notice and the agenda  The notice and the agenda
Annal Report 2018  Annal Report 2018
A proxy form A proxy form
Sort and keep clean - so we lower the costs!
[2019-04-16] Waste management costs money every year. Carelessness with the garbage increases in these costs. We can all help keep costs down.
- Sort waste correctly
- Put the waste in the containers
- Put the waste in the correct container

If you cannot put your waste yourself in the container - hire the caretaker for a small fee.

You find information here!

Contact HSB if you have further questions or comments regarding waste management.
.
Map of garbage houses, environment rooms etcTill toppen To the Top

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!